015

Phra Buddha Chinnarat
Phitsanulok, ThailandBack